وزارت راه و شهرسازی اعلام كرد:

كاهش ۲۶ و نیم درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین ۹۹

كاهش ۲۶ و نیم درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین ۹۹

به گزارش شیك بار وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: طی شبانه روز گذشته، برمبنای آخرین اطلاعات دریافتی از 2318 ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل 26.5 درصد كاهش ترددرا نشان میدهد.


به گزارش شیك بار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، برمبنای تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر كشور، هم اكنون به استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی كشور بازوتردد درآنها به روال عادی درجریان است. طی شبانه روز گذشته، بر طبق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۸ ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۲۶.۵ درصد كاهش ترددرا نشان میدهد. همین طور سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۰.۱درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و كمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته كه هموطنان عزیز با آگاهی از این مساله می توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.
محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیكی در نوروز ۹۹ باتوجه به شیوع بیماری واگیر كرونا در سطح كشور و سرایت آن به بیشتر استانها و از سویی همراهی هم وطنان به سفارش های مسئولین وزارت بهداشت در خصوص پرهیز از هرگونه سفر و تردد بین شهری و ماندن در منزل و در نتیجه عادی بودن شرایط ترافیكی محورها، فعلا تا اطلاع ثانوی هیچ محدودیت و ممنوعیت ترافیكی در روزهای نوروز ۹۹ به استثناء محمولات ترافیكی اجرا نمی شود.
تبصره۱: تردد محمولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور ستاندن كرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۷ بامداد روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ تا ساعت ۷ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۰۵ و از ساعت ۷ بامداد روز پنجشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۰۷تا ساعت ۷ بامداد روز شنبه ۹۹/۰۱/۰۹ و همین طور از ساعت ۷ بامداد روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۱ تا ساعت ۷ روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ ممنوع می باشد.
*تبصره۲: مجوز تردد برای محمولات ترافیكی دارای لزوم ملی در تاریخ های ۵، ۶، ۹ و ۹۹/۰۱/۱۰ با هماهنگی این پلیس صادر خواهد شد.
ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:
۱- محور رامیان–اولنگ – شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافی مسدود می باشد.
۲- محور فرعی شمشك – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافی مسدود می باشد.​
۳-محورشهداد - نهبندان، واقع دراستانكرمان، از مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ تااطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافی مسدود می باشد.
۴-محورسی سخت - پادنا، واقع دراستانكهگیلویه و بویر احمد، از مورخ ۲۶ آبان ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۵- محوروازك - بلده، واقع دراستانمازندران، از مورخ ۲۶ آبان ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۶-محورگنجنامه - تویسركان، واقع دراستانهمدان، از مورخ ۲۶ آبان ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۷-محورپونل - خلخال، واقع دراستانگیلان و اردبیل، از مورخ ۲۶ آبان ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۸-محورسروآباد - پاوه، واقع دراستانكردستان، از مورخ ۶ آذر۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۹-محور خرم آباد -پلدختر، واقع دراستانلرستان، از مورخ ۷ بهمن ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۰-محور فرعی نور-آب پری، واقع دراستان مازندران، از مورخ ۱۸ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۱-محور خلخال - اسالم، واقع دراستان اردبیل، از مورخ ۱۹ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۲ – محور پل زال- اندیمشك، واقع دراستان خوزستان، از مورخ ۲۱ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۳ – محور روانسر - كامیاران، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۱ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۴ – محور جوانرود – پلنگانه، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۳ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۵ – محور ثلاث – بزمیرآباد-سرپل ذهاب، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۳ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۶ – محور جم-ریز، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۴ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۷ – محور ثلاث - زمكان، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۵ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۸ – محورثلاث - كوزران، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۵ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۱۹ – محور ثلاث - مله كرمینه - سرپل ذهاب، واقع دراستان كرمانشاه، از مورخ ۲۵ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۲۰ – محور قدیم باغچه - مشهد، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۲۱ – محور كمربندی دیر، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱ فروردین ۹۹ تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
۲۲- آزادراه چالوس-مرزن آباد وبالعكس، واقع دراستان مازندران، از مورخ ۱ فروردین۹۹ از ساعت ۱۹ تا ۷ روز بعد تا اطلاع بعدی، به سبب نبود ایمنی كافیمسدود می باشد.
ممنوعیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده ای:
فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
محدودیت تردد بدلیل عملیات كارگاه جاده ای:
الف) تهران و محورهای منتهی به آن: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
ب) سایر محورها:
آذربایجان شرقی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
آذربایجان غربی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
اردبیل: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
اصفهان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
ایرانشهر: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
ایلام: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
بوشهر: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
چهار محال وبختیاری: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
خراسان جنوبی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
خراسان رضوی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
خراسان شمالی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
خوزستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
زنجان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
سمنان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
سیستان وبلوچستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
فارس: ۱- محور شیراز – بیضا، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ اسفند لغایت ۳۱ تیر ۹۹، بصورت ۲۴ ساعته، به سبب اجرای عملیات انفجار و ترانشه برداری ( راه اندازی آزاد راه شیراز – اصفهان)، كیلومتر ۳۲۹ الی ۳۳۴، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم شیراز - بیضا، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.
قزوین: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
قم: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
كردستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
كرمان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
جنوب كرمان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
كرمانشاه: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
كهگیلویه وبویر احمد: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
گلستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
گیلان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
لارستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
لرستان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
مازندران: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
مركزی: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
هرمزگان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
همدان: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.
یزد: فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان مورد اشاره.


منبع:

1399/01/05
13:25:18
5.0 / 5
2225
تگهای خبر: ترافیك , جاده , سفر , مسیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری