مطالب شیك بار

یك مقام مسئول خبر داد؛

اختصاص ۸۵ پرواز داخلی و خارجی برای بازگشت زائرین از مشهد

اختصاص ۸۵ پرواز داخلی و خارجی برای بازگشت زائرین از مشهد
رئیس شورای شهر تهران مطرح كرد؛

ترکش های تصمیمات غلط مدیران قبلی بر پیکر شهر

ترکش های تصمیمات غلط مدیران قبلی بر پیکر شهر
با حكم زاكانی؛

معاونان جدید شهرداری تهران منصوب شدند

معاونان جدید شهرداری تهران منصوب شدند

چهارمین ملک شهرداری تهران در بورس کالا پذیرش شد

چهارمین ملک شهرداری تهران در بورس کالا پذیرش شد

کاهش ۸ و دو دهم درصدی تردد برون شهری

کاهش ۸ و دو دهم درصدی تردد برون شهری

خط مترو هشتگرد فردا مسافرگیری ندارد

خط مترو هشتگرد فردا مسافرگیری ندارد
سازمان هواپیمایی كشوری:

پروازها طبق ساعت رسمی کشور صورت می گیرد

پروازها طبق ساعت رسمی کشور صورت می گیرد
گزارش شیك بار؛

دستگاه ها به دستور مخبر عمل نکردند

دستگاه ها به دستور مخبر عمل نکردند
زاكانی در دیدار سفیر چین ؛

مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا لازم است

مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا لازم است
زاكانی در دیدار سفیر چین ؛

مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا ضروریست

مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا ضروریست
شیک بار Shikbar
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری