علیرضا كاظمی:

نیاز آموزش و پرورش به توان همه دستگاه ها برای انجام فعالیت ها

نیاز آموزش و پرورش به توان همه دستگاه ها برای انجام فعالیت ها

به گزارش شیك بار معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تا كید كرد كه امروز نیاز است همه دستگاه های در رابطه با آموزش و پرورش مشاركت كنند تا فعالیتهای اثر بخش تری در حوزه تربیت به دانش آموزان عرضه شود.


به گزارش شیك بار به نقل از مهر، علیرضا كاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در نشست مشترك مدیران و مشاوران معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با رئیس، مدیران و مشاوران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار داشت: ظرفیت های در دو دستگاه وجود دارد كه اگر این ظرفیت ها در كنار هم قرار بگیرد اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگی رخ می دهد و از سویی دیگر ما در معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش می توانیم به شما در معاونت فرهنگی و هنری شهرداری كمك نماییم تا بخشی از مأموریت های خویش را به انجام برسانید و از جانب دیگر شما می توانید در حوزه تعلیم و تربیت كه به بخش مهمی از مخاطبان گسترده خود یعنی دانش آموزان و فرهنگیان راحت تر دسترسی پیدا كنید و اهداف خویش را پیش ببرید. وی افزود: آموزش و پرورش امروز احتیاج به كمك دارد و نیازی نیست كه این كمك ها حتما مادی باشد بلكه باید همه دستگاه ها و نهاد مرتبط در فعالیت ها و برنامه های مربوط به حوزه تعلیم و تربیت با آموزش و پرورش مشاركت كنند تا فعالیتهای اثر بخش تری در حوزه تربیت به دانش آموزان عرضه شود به صورت مثال شما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می توانید در فضای عمومی جامعه كه بخش مهم حوزه تربیت را تشكیل می دهد مكمل فعالیتهای تربیتی آموزش و پرورش باشید. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اشاره كرد: مهمترین بخشی كه می توانیم مكمل فعالیتهای یكدیگر باشیم در زمینه فعالیتهای اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی است علاوه براین شما می توانید برای انجام امور فرهنگی خود از ظرفیت كانون های فرهنگی و تربیتی و اردوگاه هایی كه در شهر تهران داریم برای پیشبرد اهداف خود استفاده كنید. وی ادامه داد: علاوه براین می توانیم شبكه ها و تشكیلات دانش آموزی كه داریم را به صورت مستقیم به شما متصل نماییم تا شما از ظرفیت های فرهنگی تشكل های دانش آموزی یعنی سازمان دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان جوانان هلال احمر و سازمان بسیج دانش آموزی بهره مند شوید این تشكل ها هم همه در شورای هماهنگی تشكل های دانش آموزی با عنایت به ظرفیت هایی كه دارند حضور دارند و در هر ماموریتی سریعا پای كار می آیند و در همین زمینه ما دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب را به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سپردیم و به آنها گفتیم هر برنامه ای شما بدهید ما تسهیل گر هستیم. كاظمی اشاره كرد: فعالیتهای حوزه فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بخش بزرگی از دانش آموزان را تحت پوشش قرار می دهد و می تواند برنامه های فرهنگی شما را به دست جامعه هدف یعنی نسل نو برساند. وی یادآوردشد: از جانب دیگر می توانیم با نیاز سنجی صحیح دانش آموزان فعالیتهای مناسب را تعریف نماییم و آنرا در مدارس به اجرا برسانیم به هر حال در سطح شهر تهران بیشتر از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز داریم و این خود یك ظرفیت بزرگ است. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: اداره كل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش سه بخش مهم را در اختیار دارد و در این بخش هم می توانیم از ظرفیت های مشاوره ای یگدیگر استفاده نمائیم و حتی می توانیم ظرفیت های مشاوره ای شهرداری را پای كار طرح های آموزش پرورش یعنی طرح نماد و یاریگران زندگی بیاوریم و حتی برپایه سامانه پایش هایی كه داریم می توانیم در هر منطقه اطلاعات دقیقی به شما بدهیم تا بر مبنای نیاز آن منطقه در حوزه های مختلف اجتماعی فعالیت كنید. كاظمی اشاره كرد: همینطور می توانیم اطلس و نیم رخ صدمه های اجتماعی دانش آموزان را به تفكیك مناطق در اختیار سازمان فرهنگی شهرداری تهران قرار دهیم تا متناسب با نیاز های دانش آموزان در حوزه صدمه های اجتماعی یعنی اعتیاد و بهداشت سلامت روان برنامه ریزی داشته باشید. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ما شبكه بزرگ شوراهای دانش آموزان را در اختیار داریم یعنی در هر مدرسه ۷ نفر از دانش آموزان جز اعضای هیات رئیسه شوراهای دانش آموزی هستند كه می توانند همه اهداف تربیتی شما در مدارس را دنبال كنند و می توانند برنامه های ما را به خانواده ها، معلمان، مدیران و از همه مهمتر دانش آموزان منتقل كنند ازاین رو یك شبكه میلیونی دانش آموزی در سطح كشور داریم و در سطح شهر تهران هم فعال می باشند باوجود وجود ظرفیت های مختلف در آموزش و پرورش تنها ۱۰ درصد از این ظرفیت ها مورد استفاده قرار گرفته است. وی یادآورشد: البته بخشی از آن به خود آموزش و پرورش باز می گردد شاید فضا و وقت كافی ندارد كه باید همه این مشكلات و موانع را برطرف نماییم به تازگی هم میز نماد و كانون های یاریگران زندگی را در كشور راه اندازی كردیم در بعضی از مناطق كانون یاریگران زندگی را راه اندازی كردیم خدا كمك كرده تا با فعالیت بیشتری همكاران در ستاد و استان ها بتوانیم به اهداف خود دست پیدا نماییم. كاظمی اضافه كرد: علاوه براین ظرفیتی تحت عنوان موسسه منادی تربیت داریم كه بخشی از فعالیتهای آن در جهت توسعه و تجهیز كتاب های مدارس است كه طرح ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه با كمك این موسسه اجرا می شود و طرحی است چند وجهی كه علاوه بر تجهیز و توسعه كتابخانه های مدرسه كمك ویژه ای به حوزه چاپ و نشر می كند. وی اظهار داشت: معتقدیم یكی از بخش های مظلوم كشور بخش كتاب و كتابخوانی است و به همین دلیل جشنواره دانایی و توانایی را طرحی كردیم كه آنرا در سطح كشور دنبال می نماییم و ازاین رو آمادگی داریم در حوزه كتاب و كتاب خوانی اگر ظرفیت و یا برنامه ای دارید شما را كمك نماییم تا بحث كتاب و كتابخوانی توسعه پیدا كند. وی افزود: علاوه براین در حوزه نمایشگاه كتاب هم طرحی با وزارت ارشاد ریختیم كه حدود ۱ و نیم میلیارد به آن اختصاص داده شد هر مدرسه كه ۵۰ دانش آموز را به نمایشگاه كتاب ببرد به آن مدرسه یك میلیون تومان كتاب كمك نماییم و یك كار دوجانبه یعنی هم از نمایشگاه بازدید می شود و دانش آموزان از ظرفیت نمایشگاه بهره مند می شوند و هم به كتابخانه های مدارس كمك می نماییم همینطور در این فعالیتهای دوجانبه اقدامات خوبی می تواند صورت بگیرد. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: اداره كل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش هم فعالیتهای خوبی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز انجام دادند و در همین حوزه دار القرآن هایی در كشور داریم كه می توانیم بیشتر از آنها استفاده نمائیم و همینطور شبكه های خوبی در مدارس در حوزه فعالیتهای قرآن، عترت و نماز شكل گرفته همینطور تولیدات بسیار خوبی دراین زمینه ها انتشار یافته است. وی افزود: می توان گفت حوزه قرآن، عترت و نماز در معاونت پرورشی و فرهنگی بشترین مشاركت را با دستگاهای خارج از آموزش و پرورش دارد كه می توانیم این هم افزایی را افزایش دهیم و یكی از مهترین دغدغه های ما بحث نماز است و امسال هم پیش اجلاسیه های بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز را با مبحث نماز و دانش آموز در سراسر كشور به منظور تجلیل و تقدیر از ایده ها، معلمان، خدمتگذاران، مدیران و مدارس برتر برگزارشد. كاظمی خاطرنشان كرد: همینطور اقدامات خوبی در مورد حفظ قرآن در آموزش و پرورش سال قبل صورت گرفت كه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانش آموز و ۵۰۰ هزار فرهنگی در نهضت حفظ جز ۳۰ قرآن كریم مشاركت داشتند. وی افزود: آمادگی داریم همه ظرفیت خویش را در اختیار شما قرار دهیم و از ظرفیت های شما در جهت اعتلای فرهنگ جامعه اسلامی كمك نماییم. سازمان فرهنگی هنری شهرداری خویش را متولی تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می داند حجت الاسلام میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم اظهار داشت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جز آموزش و پرورش است هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ احساسی. وی افزود: مبنای كار ما گام دوم انقلاب است كه مقام معظم رهبری در آن به سه نكته تاكید كرده اند؛ خودسازی، جامعه پذیری و تمدن سازی؛ كه مقرر است امكانات سازمان فرهنگی هنری بین مردم برود و بهترین مكان همین اماكن آموزشی آموزش و پرورش با همكاری فرهنگسراهای شهرداری است. امرودی اظهار داشت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مقرر است ناب ترین كارهای فرهنگی در حوزه تمدن سازی را انجام بدهد تهران الگوی سایر شهرها در كشور است و هر فعالیتی در تهران انجام بعنوان نمونه برداشت می شود مانند راهپیمایی جا مانده های اربعین و یا سایر فعالیت ها. امرودی اشاره كرد: پیرو همین مساله فرهنگسرای تجربه را خواهیم داشت كه شورای استان ها در آن از استان های دیگر شهرداران را دعوت می كنند و كارهای انجام شده را عرضه خواهیم كرد و این فعالیت مشترك با آموزش و پرورش را هم بعنوان یك الگو به استان ها عرضه خواهیم كرد. وی ادامه داد: فعالیت فرهنگسراها با سرای محله ها فرق دارند و مقرر است كاری خاص در تمدن سازی انجام دهیم مانند آنچه در مبحث مهدویت انجام می دهیم كه یك فرهنگسرا بعنوان پایگاه كارگذار داریم و در هر فرهنگسرا یك میز مهدویت قرار می دهیم كه می توانیم در سطح مدارس این را گسترش بدهیم. امرودی با عنایت به برگزاری مسابقات در حوزه فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد: در حوزه تئاتر، نمایش و سرود می توانیم ادعا نماییم برترین های این رشته ها با ما در حال فعالیت هستند پس برای داوری و برگزاری مسابقات می توانیم از این ظرفیت استفاده نمائیم. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه پیش گیری از صدمه های اجتماعی اظهار داشت: فرهنگسرای نهج البلاغه و پارك كوثر به یاریگران زندگی اختصاص داده شده است كه با كمك ستاد مبارزه با مواد مخدر یكی از نمایشگاه های مجهز آماده و تجهیز می شود كه دانش آموزان به همراه خانواده ها هم می توانند از آنها استفاده كنند. امرودی یكی از مواردی را كه مورد تاكید مقام معظم رهبری است رسیدگی به افراد بی بضاعت دانست و اشاره كرد: این افراد در آموزش و پرورش راحت شناسایی می شوند و این افراد می توانند به مجتمع های فرهنگی و تفریحی سازمان فرهنگی هنری شهرداری مانند سالن های نمایش و سینماها بیایند و استفاده كنند. وی اظهار داشت: فرهنگسرای خانواده در فرهنگسرای شفق شكل گرفته كه مجموعه یاریگران خانواده را مدیریت می كند و در هر یك از فرهنگسراها دارای میز خواهند شد و به عرضه خدمات مشاوره ای در سطح خانواده می پردازند و سازمان فرهنگی هنری شهرداری خویش را متولی تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می داند چونكه مقام معظم رهبری فرمودند: مدرسه باید محور تحول باشد پس مدرسه مسجد و سازمان فرهنگی هنری باید در كنار هم باشند. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به مبحث كتابخوانی اظهار داشت: یاد یار مهربان قبلا اجرا می شد و مدتی است مسكوت است می خواهیم از ظرفیت باغ كتاب دراین زمینه استفاده نمائیم با استفاده از اردوهای یك روزه و نیم روزه كتابخوانی دانش آموزان را به این مجموعه ها هدایت نماییم همینطور ۱۰۷ كتابخانه داریم كه می توان بعضی از اینها را شبانه روزی كرد برای توزیع كتاب ها هم فضاهای توزیعی كتاب در ۱۰۰ نقطه وجود دارد كه میتوانیم به آموزش و پرورش در توزیع هدایا و كتاب كمك نماییم. وی افزود: در حوزه قران عترت آقای مسیب زاده عضو هیات اندیشه ورز سازمان هستند كه مقرر است یك فرهنگسرا در تهران به این مورد اختصاص داده شود اما قرار نیست در آن كلاس اجرا شود و باید در آن شبكه های قرآنی هدایت و راهبری شود در حوزه عترت هم یك فرهنگسرا به غدیر، نهج البلاغه و عترت اختصاص داده خواهد شد. در حوزه گردشگری هم یك شورای اندیشه ورز هماهنگ كننده داریم كه برای اردوهای نیم روزه، یك روزه و دو روزه برای بازدید از مجموعه جماران، موزه آقای هاشمی و حرم مطهر امام (ره) برنامه ریزی می كنند كه از زندگی امام (ره) آغاز می شود و در موزه آقای هاشمی و باغ موزه قصر ادامه پیدا می كند و به حرم مطهرامام (ره) كه زندگی پس از امام است ختم می شود. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار داشت: در فرهنگسرای قرآن قدیم استارت آپ های فرهنگی و حوزه قرآن شكل می گیرد كه دانش آموزان بیایند با هزینه های ما ایده های خویش را دراین زمینه ها پیاده سازی كنند. باشگاه فرهنگی هنری از دیگر فعالیتهای ماست كه شامل تخفیف های ویژه ای است كه دانش آموزان عضو كانون های فرهنگی تربیت آموزش و پرورش هستند می توانند هوادار باشگاه فرهنگی هنری ما بشوند و از این تخفیف ها استفاده كنند.

1398/10/03
12:50:49
5.0 / 5
1344
تگهای خبر: امكانات , بار , بنیاد , تجربه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری