گزارش شیك بار به نقل از مهر؛

دوضعف عمده سامانه گمرك در یك پرونده، دستگاه های نظارتی وارد شود

دوضعف عمده سامانه گمرك در یك پرونده، دستگاه های نظارتی وارد شود

شیك بار: ضعف سامانه جامع امور گمركی در عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به دلیل عدم دقت سامانه گمرك همچون مشكلاتی است كه سبب شكل گیری برخی پرونده های قاچاق شده است.


به گزارش شیك بار به نقل از مهر، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمركی و همكاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشكلی است كه این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت های تجاری كشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.این مبحث تا جایی پیش رفت كه علاوه بر وزیر ارتباطات كه به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمركی به سامانه جامع تجارت اعتراض كرد، برخی نمایندگان مجلس هم به آن واكنش نشان دادند.گمرك دست از انحصار اطلاعات برداردبر همین اساس محمود صادقی، رئیس فراكسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملكرد نامطلوب گمرك در همكاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات اظهار داشت: هم اكنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه های حوزه تجارت عدم اتصال و یكپارچگی دستگاه ها با یكدیگر است. این عدم هماهنگی گمرك با سامانه جامع تجارت باعث شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.در همین حال احمد اناركی محمدی، رئیس هیئت تحقیق وتفحص از مبارزه با قاچاق هم با انتقاد از عملكرد نامطلوب گمرك در فرآیند اتصال سامانه های گمركی به سامانه جامع تجارت اظهار داشت: علی رغم اینكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تكلیف كلیه دستگاه ها در اتصال به سامانه جامع تجارت بعنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه ها مانند گمرك، به صورت جزیره ای عمل می كنند.وزارت صمت، متولی اصلی تجارت كشورطبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به علت اینكه متولی تجارت كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه ها مكلف شده اند كه با سامانه جامع تجارت همكاری كنند.دلیل دیگر همكاری دستگاه ها با این وزارتخانه تسهیل در امور بازرگانی برای فعالان تجاری است كه از ابتدا تا انتهای فعالیت واردات و صادرات تنها با یك درگاه در ارتباط باشند تا امكان فساد به حداقل برسد. علی رغم این تكلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه های مختلف دستگاه های مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، زمینه را برای تولید فسادهای گسترده مهیا كرده است. همچون این دستگاهها می توان به گمرك ایران اشاره نمود كه این عدم اتصال مشكلات متعددی را بوجود آورده است.به طور مثال تبادل اطلاعات گمرك با سامانه جامع تجارت به صورت برخط نیست چراكه این نهاد دولتی خویش را یگانه مرزبان تجارت كشور می داند در صورتی كه طبق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سامانه جامع امور گمركی صرفا در «امر تجارت فرامرزی» می تواند فعالیت كند.ضعف های عمده گمرك و سامانه امورگمركیبه گزارش شیك بار به نقل از مهر، یكی از پرونده هایی كه به علت ضعف عملكرد گمرك و سامانه متبوع اش باعث قاچاق كالا به داخل كشور با استفاده از گمرك هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ كانتینر عروسك در سال ۹۵ بود.افشین حضرتی، كارشناس امور گمركی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنج مورد از ضعف عملكرد گمرك و سامانه جامع امورگمركی در مورد پرونده مذكور اظهار داشت: عدم دریافت مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری، عدم اتصال سامانه جامع امور گمركی و سامانه سازمان بنادر، امكان صدور مجوز خروج (بیجك) برای محموله هایی كه تشریفات گمركی را به صورت كامل طی نكرده اند، عدم انتخاب تصادفی كارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به دلیل عدم دقت سامانه پنج ضعفی هستند كه در عملكرد گمرك و سامانه جامع امور گمركی منجر به بروز پرونده مذكور شد. ۱.عدم دریافت مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری به گفته حضرتی، در گمرك منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می توان بدون اجازه درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه كرد. بعنوان مثال، برای ترخیص یك بار ده تنی كه یك وسیله حمل كفایت می كند، می توان به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه كرد كه این امر فرآیند خروج وسیله حمل بدون تشریفات گمركی را تسهیل می كند؛ حال سوال اینجاست كه چرا در محموله هایی كه با یك وسیله حمل می شوند، وسیله های دیگری به محوطه وارد می شوند؟۲.عدم اتصال سامانه جامع امور گمركی و سامانه سازمان بنادر به علت عدم اتصال سامانه جامع امور گمركی به سامانه سازمان بنادر، این امكان برای متخلفان پرونده عروسك به وجود آمد كه با «جعل پروانه وارداتی دریافتی از جانب سامانه گمرك»، «استفاده از قبض انبارهای اظهار نشده به گمرك» و «استفاده قبض انبارها در پروانه های جعلی مذكور»، بعد از رجوع به سازمان بنادر مجوز خروج دریافت نمایند كه این مورد هم یكی از موارد مهم تخلف بود. البته باید اشاره نمود كه طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرك باید در بستر سامانه جامع تجارت رخ دهد و اتصال مستقیم دوسامانه فوق مغایر قانون است.۳.امكان صدور مجوز خروج (بیجك) برای محموله هایی كه تشریفات گمركی را به صورت كامل طی نكرده اندیكی از ضعف های پیشین سامانه گمرك ( سامانه عملیات هوشمند بندری) امكان درج شماره قبض انباری است كه پروانه متناظر با آن در گمرك وجود نداشت؛ در واقع به علت اینكه هم اكنون هم دو درگاه برای اظهار تاجر وجود دارد، وی می تواند در اظهار دوم خود به سامانه گمرك اظهار خلاف واقع انجام دهد. ۴.عدم انتخاب تصادفی كارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج حضرتی اظهار داشت: وظیفه ارزیابی، بازشماری و كنترل های در رابطه با تطابق سنجی مشخصات كالا با اسناد بر عهده كارشناس گمرك و به خصوص درب خروج است اما در مورد پرونده عروسك، كارشناسان و ارزیابان درب خروج گمرك به صورت سیستمی و تصادفی انتخاب نشده است كه این امر احتمال تبانی در این پرونده را زیاد می كند.۵.خروج محموله هایی با وزن بیشتر به دلیل عدم دقت سامانه در كسب و كار بنادر تعداد كالای داخل كانتینرها موضوعیت ندارد و اپراتور انبار هنگام صدور مجوز خروج (بیجك) در مورد تعداد كالای درون كانتینر به اظهار صاحب كالا اكتفا می كند. بر همین مبنا یكی از ضعف های سامانه جامع امور گمركی كه در مورد پرونده فوق هم وجود داشت، عدم تطابق وزن كالای درون كانتینر با كالای اظهاری تاجر بود.بنابراین متخلفان با استفاده از این خلاء سیستمی با استفاده از یكسان كردن تعداد كالای اظهاری در مجوز خروج و همینطور كالای اظهاری در پروانه وارداتی، مبادرت به خروج كالا بدون اخطار سامانه جامع امور گمركی می كردند.دستگاه های نظارتی ورود كنندبه گزارش شیك بار به نقل از مهر، به نظر می آید با عنایت به مشكلات فراوانی كه از عدم اتصال برخط گمرك به سامانه جامع تجارت برای فعالان تجاری و بازرگانان مانند «اتلاف منابع كشور» و «طولانی شدن فرآیند تجارت» به وجود آمده، و همینطور احتمال بالای وقوع فساد در فرآیند مذكور، دستگاه های نظارتی باید ورود جدی تری به عدم همكاری مطلوب گمرك با سایر دستگاه ها و سامانه های مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته باشند و این چالش چندین ساله را حل و فصل كنند.

1397/08/16
15:27:38
5.0 / 5
2250
تگهای خبر: بار , تجارت , تولید , زمین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری