آذربایجان غربی هاب تجاری می شود

الزامات رونق دروازه اتصال به اروپا پایانه های مرزی تقویت شوند

الزامات رونق دروازه اتصال به اروپا پایانه های مرزی تقویت شوند

شیك بار: آذربایجان غربی با ۱۴ گمرك و بازارچه و هم مرزی با سه كشور خارجی، دروازه اتصال ایران به اروپا بوده و قابلیت تبدیل شدن به هاب تجاری كالا و ترانزیت كشور را دارا است.خبرگزاری مهر، گروه استان ها - سكینه اسمی: همسایگی با سه كشور عراق، تركیه و آذربایجان و هم جواری با فاصله ۱۵كیلومتری با كشور ارمنستان، دارا بودن ۲۳ درصد از ظرفیت پایانه های مرزی به همراه وجود تنها راه آهن كشور به تركیه و اروپا از خصوصیت ها و ظرفیت هایی است كه در میان ۳۱ استان كشور تنها نصیب آذربایجان غربی شده است.
استقرار در راه كریدور شرقی و غربی و نزدیكی به كریدور شمال و جنوب و وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و فرودگاه های خوی و ماكو، وجود پنج پایانه رسمی پلدشت، بازرگان، سرو، رازی و پیرانشهر، بازارچه غیررسمی كیله سردشت در كنار ۹ گمرك مرزی بستری را در این استان مرزی فراهم نموده كه اگر به درستی مدیریت و بهره گیری شود ماحصلی جز رونق اقتصادی منطقه و حتی كشور نخواهد داشت.
دارا بودن ۲۳ درصد از ظرفیت پایانه های مرزی به همراه تنها راه آهن كشور به تركیه و اروپا از خصوصیت ها و ظرفیت هایی است كه در میان ۳۱ استان كشور تنها نصیب آذربایجان غربی شده است
در حال حاضر راه های زمینی ارتباط با اروپا با استفاده از جاده و ریل و همینطور مبادی اصلی ورود و خروج زمینی كالا و مسافر از كشور به اروپا و بالعكس در آذربایجان غربی فراهم است و زیرساخت هایی كه متناسب با این امور در استان ایجادشده در كنار مزیت های كم نظیر جغرافیایی و اقتصادی آذربایجان غربی را به یكی از كانون های مهم تجارت و صادرات كشور تبدیل نموده است.
این استان ۸۹۱ كیلومتر مرز مشترك با سه كشور دارد كه از شمال با جمهوری آذربایجان و از غرب با كشورهای عراق و تركیه همسایه بوده و هم به صورت غیرمستقیم با كشور ارمنستان هم مرز است؛ تنها استان كشور كه از چنین ظرفیت مرزی بالایی برخوردار می باشد.
اما در سال های گذشته فراهم نبودن زیرساخت های لازم ازجمله راه بعنوان مهم ترین زیرساخت، امكانات و تأسیسات مدرن، بافت فرسوده برخی تأسیسات مرزی، بروكراسی پرپیچ وخم اداری و ضعف قوانین شرایطی را به وجود آورده بود كه این ظرفیت بی نظیر موردتوجه قرار نگرفته و به درستی مورداستفاده قرار نگیرد.
عدم بهره برداری اصولی از ظرفیت های مرزی در استان نه تنها سبب شده این پتانسیل سال ها به دست فراموشی سپرده گردد بلكه مردم مرزنشین استان هم با این حال ذخایر پرارزش با مشكلات اقتصادی، فقر و بیكاری هم روبه رو هستند.
سال های اخیر طرح های عمرانی قابل توجهی در هر ۵ پایانه مرزی رسمی استان آغازشده كه بخشی از آن ها به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی در دست اجراست، طرح هایی كه در صورت اتمام به موقع باوجود تحریم های ظالمانه ضد كشور باعث رونق بخشی دروازه اتصال ایران به اروپا خواهد شد.

۲۰ درصد ترانزیت زمینی كشور از آذربایجان غربی انجام می شود
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای كشور در مورد نقش مهم پایانه های مرزی استان در اقتصاد منطقه و كشور اظهار داشت: ۲۰ درصد ترانزیت زمینی كشور با استفاده از مرزهای گسترده آذربایجان غربی انجام می گردد و این امر جایگاه ارزشمند این استان در مبادلات مرزی كشور را نشان داده است.
داریوش امانی كه هفته گذشته برای تودیع و معارفه مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی به این استان سفر كرده بود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با عنایت به تحریم ها و شرایط اقتصادی كشور تقویت بازارچه های مرزی در كشور به خصوص آذربایجان غربی در دستور كار قرار دارد.
امسال با عنایت به تحریم ها و شرایط اقتصادی كشور تقویت بازارچه های مرزی در كشور به خصوص آذربایجان غربی در دستور كار قرار دارد
وی با اشاره به اینكه نوع نگاه ما به گونه ای است كه با استفاده از زمینی ارتباط خوبی با همسایه های خود داشته باشیم، اضافه كرد: این استان با چهار كشور مرز مشترك دارد كه ظرفیت بی نظیری برای گسترش روابط اقتصادی با كشورهای همسایه را فراهم نموده است.
امانی با تاكید بر اینكه تقویت پایانه های مرزی باعث بهبود سطح روابط با كشورهای همسایه و هم رفع مشكل بیكاری در منطقه می گردد اظهار داشت: مرز بازرگان هم نقطه اتصالی اروپا - ایران - آسیای میانه و یكی از اصلی ترین گمركات زمینی كشور است كه در این استان قرار دارد و باید از ظرفیت این مرز بیش ازپیش استفاده گردد.
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با تاكید بر اینكه این استان با داشتن پنج پایانه مرزی و نزدیك ۹۰۰ كیلومتر مرز مشترك با تركیه، عراق و نخجوان از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار می باشد اضافه كرد: با عنایت به احتمال آغاز تحریم های دولت مستكبر آمریكا توجه بیش ازپیش به ترانزیت زمینی و عملكرد پایانه های مرزی در دستور كار قرار دارد كه آذربایجان غربی در این بخش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

از ظرفیت های مرزی آذربایجان غربی به درستی استفاده نكرده ایم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی اعتقاد دارد آذربایجان غربی به علت هم مرزی مستقیم و غیرمستقیم با ۴ كشور خارجی تنها استان كشور است كه از خصوصیت و اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار می باشد.
رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مرزی بودن استان مزایا و تهدیداتی برای استان داشته و دارد، عنوان كرد: متأسفانه در سال های گذشته به علت عدم مدیریت صحیح و فراهم نبودن زیرساخت های لازم از ظرفیت و مزایای مرزی بودن استان به درستی استفاده نكرده ایم.
متاسفانه در سالهای گذشته به علت عدم مدیریت صحیح و فراهم نبودن زیرساخت های لازم از ظرفیت و مزایای مرزی بودن استان به درستی استفاده نكرده ایم
وی با اشاره به اینكه در آذربایجان غربی ۵ پایانه مرزی وجود دارد كه قابلیت مدیریت، تأمین كالا و خدمات و بخشی از امورات صادراتی را در شرایط خاص دارا است افزود: نباید با این ظرفیت عظیم مرزی فقط مسیر تردد خودروهای ترانزیتی باشیم بلكه باید به گونه ای عمل كرد كه سایر استان های كشور راغب به صدور و ورود كالاهای موردنیاز از این استان باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: استفاده و مدیریت صحیح پایانه های مرزی استان باعث تولید شركت های حمل ونقل، دفاتر مسافری و بین راهی، تولید واحدهای بسته بندی، سردخانه و... در استان و در نتیجه گردش سرمایه به همراه تولید اشتغال می گردد.
حسینی با اشاره به اینكه زیرساخت های راه، ریل، هوایی و حمل ونقل در استان باید هم زمان تولید و تكمیل شود اضافه كرد: رونق اقتصادی در استان و پایانه های مرزی نیازمند تولید شركت های حمل ونقل، تأسیسات، زیرساخت و هم شركت های حمل ونقل مدرن و به روز است كه اقداماتی در این زمینه در استان شروع شده است.
وی با اشاره به اینكه متأسفانه دهه های گذشته مرزهای استان به شكل مدرن و هماهنگ رشد نكرده است اضافه كرد: توجه به ساماندهی و رونق بخشی به مرزهای استان نیازمند برنامه ریزی لازم است كه باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوان اصولی و با مدیریت صحیح قدم برداشت.

بازارچه كیله مرزی سردشت رسمی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ساخت وساز در پایانه های مرزی استان عنوان كرد: هم اكنون طرح جامع گمركی در پایانه مرزی تاجر در دست اجراست، پایانه پلدشت با استانداردهای روز اتمام یافته و بخش خصوصی هم اقدامات خوبی در پایانه مرزی پیرانشهر در دست اجرا دارد.
آذربایجان غربی با عنایت به ظرفیت هایی كه دارد می تواند نقش ویژه ای را در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری كشورمان با كشورهای عراق، تركیه و سوریه ایفا و به عنوان هاب تجاری كالا در منطقه عمل كند
وی با اشاره به اینكه برای رونق بخشی به پایانه های مرزی و استفاده بهینه از این ظرفیت به دنبال رسمی كردن بازارچه مرزی «كیله» سردشت هستیم افزود: باوجوداینكه این بازارچه به صورت رسمی فعالیت نمی كند اما امسال تابحال ۴۵میلیون دلار صادرات از بازارچه كیله مرزی سردشت صورت گرفته كه نشان از اهمیت توجه به ظرفیت های مرزی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با تاكید بر اینكه در نظر داریم استان را به هاب تجاری كالا در كشور تبدیل نماییم تصریح كرد: آذربایجان غربی با عنایت به پایانه های مختلف و سایر ظرفیت هایی كه دارد می تواند نقش ویژه ای را در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری كشورمان با كشورهای عراق، تركیه و سوریه ایفا و بعنوان هاب تجاری كالا در منطقه عمل كند.
اظهارات حسینی در حالی است كه وزیر كشور آخر هفته با سفر به آذربایجان غربی در جریان بازدید از پایانه مرزی سرو با اشاره به تحریم های یك جانبه آمریكا ضد جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: سیاست اقتصادی دولت، تقویت تجارت خارجی برای مقابله با این تحریم های ناجوانمردانه است.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینكه نقش استان های مرزی در توسعه تجارت خارجی بی بدیل است و ازاین رو توسعه این مناطق موردتوجه دولت قرار دارد تصریح كرد: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات بانكی به طرح های توسعه مناطق مرزی وجود ندارد.

تأسیسات مدرن در پایانه ها و گمركات مرزی آذربایجان غربی نصب می شود
ناظر گمركات آذربایجان غربی هم در مورد وضعیت گمركات و پایانه های مرزی استان و نقش آن ها در رونق بخشی اقتصادی در منطقه اظهار داشت: هم اكنون همه پایانه های مرزی رسمی و غیررسمی و هم گمركات استان مشغول فعالیت بوده و سهم عمده ای در صادرات و واردات كشور و استان بر عهده دارند.
احمد بركابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه در كنار اقدامات عمرانی قابل توجهی كه در پایانه های مرزی استان در دست اجراست گمركات مبادرت به نصب تجهیزات مدرن در این پایانه ها كرده است اضافه كرد: هم اكنون دو دستگاه ایكس ری كامیونی و دو دستگاه چمدانی در مرز بازرگان، یك دستگاه در سرو، یك دستگاه در رازی و یك دستگاه در مرز تمرچین نصب و مستقر شده است.
وی با اشاره به اینكه امسال یك دستگاه ایكس ری مجهز و مدرن هم در مرز بازرگان احداث و راه اندازی می گردد اظهار داشت: پیش بینی می گردد این دستگاه در عرض سه الی چهار ماه آینده در مرز بازرگان راه اندازی شود.
امسال یك دستگاه ایكس ری مجهز و مدرن هم در مرز بازرگان احداث و راه اندازی می گردد
بركابیان با اشاره به اجرای طرح جامع گمرك در پایانه مرزی تاجر تصریح كرد: این طرح در مدت دو سال با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در دو فاز در مرز بازرگان اجرایی می گردد.
ناظر گمركات آذربایجان غربی با اشاره به سهم بالای پایانه ها و گمركات مرزی در صادرات و واردات استان عنوان كرد: در چهار ماه نخست امسال ۵۴۲ هزار و ۳۵۵ تن كالا به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار با استفاده از پایانه ها و گمركات مرزی استان به خارج از كشور صادرشده كه ازنظر وزن ۵۶ درصد و ازنظر ارزش ریالی هم ۵۵ درصد افزایش نشان داده است.
بركابیان میزان واردات در چهار ماه نخست امسال را هم ۱۶۱ میلیون دلار عنوان و تصریح كرد: میزان واردات با استفاده از پایانه های مرزی و گمركات استان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۵ درصد كاهش نشان داده است.

سهم ۲۳ درصدی آذربایجان غربی از پایانه های مرزی كشور
مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه رونق بخشی به پایانه های مرزی استان اظهار داشت: آذربایجان غربی با دارا بودن هشت مرز شامل ۵ پایانه مرزی رسمی جاده ای، یك مرز غیررسمی، یك مرز هوایی و ریلی با ۹۸۱ كیلومتر مرز مشترك با سه كشور خارجی از اهمیت بالایی در بخش تجارت مرزی برخوردار می باشد.
ارسلان شكری با اشاره به اینكه این استان سهم ۲۳ درصدی از پایانه های مرزی كشور را داراست تصریح كرد: هم اكنون طرح های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در مرزهای استان در حال اجراست كه رقم قابل توجهی به حساب می آید.
مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی ۴۶ شركت بین المللی در استان فعال است اظهار داشت: افزایش سطح خدمات و گسترش فروش بلیت اینترنتی از سیاست های این سازمان است.
وی افزود: هم اكنون پایانه مرزی پلدشت یكی از پایانه های استاندارد كشور تكمیل شده و مشغول فعالیت است همینطور در پایانه مرزی تاجر گمرك طرح جامع را شروع كرده كه در صورت اتمام مرز بازرگان یكی از كم نظیرترین پایانه های مرزی كشور محسوب خواهد شد.
شكری با اشاره به اینكه تاجر هم اكنون دومین مرز زمینی بزرگ كشور به حساب می آید اظهار داشت: طرح ساماندهی و تكمیل این پایانه مرزی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و پیشرفت ۶۷ درصدی در حال اجرا بوده كه شامل پاركینگ، ورودی مسافری، دیواركشی و سردرب است.
مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی افزود: طرح احداث پایانه مرزی پلدشت هم با ۱۴ میلیارد و یك صد میلیون تومان با پیشرفت ۴۶ درصدی شامل محوطه سازی و كریدور مسافری هم در حال انجام می باشد.
شكری از اجرای فاز اول پایانه مسافری در مرز رازی خوی هم اطلاع داد و اظهار داشت: این طرح با صرف اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و یك صد میلیون ریال با پیشرفت فیزیكی ۸۵.۳۱ درصد شامل ساماندهی و بهسازی رودخانه مرزی قطور، پل قطور، محوطه سازی و سایت الزامی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در حال اجرا می باشد.
وی با اشاره به اینكه كلیات طرح فاز دوم پایانه مرز رازی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰مترمربع موردتوافق قرار گرفته و بزودی وارد فاز اجرایی می گردد اضافه كرد: هم اكنون احداث سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرز رازی هم با صرف اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و پیشرفت فیزیكی ۶۳ درصد و مساحت چهار هزار و ۱۶۰ مترمربع در دوطبقه در حال اجراست.

۴ كریدور مهم ارتباطی كشور از آذربایجان غربی می گذرد
مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اینكه هم اكنون ۴ كریدور مهم كشور از آذربایجان غربی می گذرد اظهار داشت: آذربایجان غربی به علت هم مرزی با چهار كشور دروازه اتصال ایران به اروپا به حساب می آید و گذر چهار كریدور ارتباطی مهم كشور از استان از اهمیت بالایی در اقتصاد مرزی برخوردار می باشد.
آذربایجان غربی به علت هم مرزی با چهار كشور دروازه اتصال ایران به اروپا به حساب می آید و گذر چهار كریدور ارتباطی مهم كشور از استان از اهمیت بالایی در اقتصاد مرزی برخوردار استشكری زیاد بودن تعداد ادارات مستقر در پایانه های مرزی و موازی كاری را از مهمترین مشكلات پیش روی پایانه های مرزی استان دانست و اضافه كرد: اگر بتوانیم فعالیت این ادارات را منسجم و یكپارچه نماییم در صورت اتمام طرح های عمرانی و هم نصب تجهیزات مدرن در پایانه های مرزی در سالهای آتی شاهد رونق تجارت مرزی در منطقه خواهیم بود.
مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی همینطور با تاكید بر توسعه همسو در پایانه های مرزی استان اظهار داشت: در كنار فعالیت های عمرانی در پایانه های مرزی باید زیرساخت های تجارت مرزی همچون تولید راه های ارتباطی و دسترسی مناسب به پایانه های مرزی باید در دستور كار قرار گیرد.
شكری در مورد سهم و میزان ترانزیت از پایانه های مرزی استان در سالجاری اظهارداشت: امسال مجموع ترانزیت از پایانه های مرزی استان یك میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۷۱ تن بوده كه رشد قابل توجهی دارد.
وی تعداد كامیون های حامل كالای ترانزیت از پایانه های مرزی استان را ۸۳ هزار ۶۲۴ دستگاه عنوان نمود و اضافه كرد: در مدت زمان مذكور شاهد تردد ۳۳۱هزار و ۲۸۹ دستگاه كامیون حامل كالاهای وارداتی و صادراتی از پایانه های مرزی بودیم كه مرز بازرگان رتبه اول را به خود مختص كرده است.
شكری تعداد مسافران متردد از پایانه های مرزی استان طی سال جاری را دو میلیون و ۷۴۶هزار و ۷۵۰ نفر عنوان و تصریح كرد: مرز بازرگان با تردد ۱۸ هزار و ۹۰۵ ناوگان مسافری رتبه اول را داراست.
بنابراین گزارش، هم اكنون با عنایت به اتفاق نظری كه مسئولان كشوری و استانی در مورد اهمیت رونق بخشی به پایانه های مرزی دارند امید می رود با انسجام بخشی فعالیت ها و تسریع در روند اجرای فعالیت های عمرانی به همراه نصب تجهیزات موردنیاز در سال های آتی شاهد رونق بیش ازپیش پایانه های مرزی آذربایجان غربی باشیم.

1397/05/14
14:17:16
5.0 / 5
2133
تگهای خبر: احداث , بار , پایانه , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری