آرشیو مطالب : شورای شهر

رییس كمیسیون سلامت شورا خبر داد :

بررسی ۹ هزار و ۵۵۹ پرونده باغات در كمیته باغات

بررسی ۹ هزار و ۵۵۹ پرونده باغات در كمیته باغات
عضو شورای شهر تهران تذكر داد؛

ضرورت مقابله با خویشاوند گزینی در شهرداری تهران

ضرورت مقابله با خویشاوند گزینی در شهرداری تهران

انتقاد سالاری به طولانی بودن روند صدور پروانه ساختمانی

انتقاد سالاری به طولانی بودن روند صدور پروانه ساختمانی
رئیس كمیسیون سلامت شورای شهر تهران:

پرونده های باغات ماه ها در شورا معطل می ماند

پرونده های باغات ماه ها در شورا معطل می ماند

شوخی هاشمی با بلیت ۹۵ هزار تومانی برج میلاد

شوخی هاشمی با بلیت ۹۵ هزار تومانی برج میلاد
پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ شهرداری صورت گرفت:

تصویب تكالیف اصلاح تفریغ بودجه شهرداری تهران

تصویب تكالیف اصلاح تفریغ بودجه شهرداری تهران
رئیس كمیته بودجه شورا مطرح كرد؛

حل و فصل مشكل مازاد تراكم و كسری پاركینگ در شورا

حل و فصل مشكل مازاد تراكم و كسری پاركینگ در شورا
هاشمی در گفتگو با مهر مطرح كرد؛

بررسی استعفای شهردار بعد از نوروز، وضعیت گزینه های احتمالی

بررسی استعفای شهردار بعد از نوروز، وضعیت گزینه های احتمالی

نورز امسال شادتر و كم هزینه تر از سالهای پیش خواهد بود

نورز امسال شادتر و كم هزینه تر از سالهای پیش خواهد بود
معاون اجرایی شورای شهر تهران به مهر خبر داد:

تولید مركز پژوهش های شورای شهر تهران بزودی

تولید مركز پژوهش های شورای شهر تهران بزودی
بودجه سال ۹۷ شورای شهر تهران و یك چارچوب تحلیلی؛

۷۰۰ میلیون تومان هزینه تمام شده هر جلسه شورا شهر

۷۰۰ میلیون تومان هزینه تمام شده هر جلسه شورا شهر

شاهد افزایش بی رویه پدیده حاشیه نشینی در پایتخت هستیم

شاهد افزایش بی رویه پدیده حاشیه نشینی در پایتخت هستیم
رئیس كمیته بودجه شورای شهر تهران:

كاهش بودجه توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری تهران تصویب گردید

كاهش بودجه توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری تهران تصویب گردید

استانداردها در حمل و نقل عمومی تهران

استانداردها در حمل و نقل عمومی تهران
شهرداری تهران:

نقش ناجا در قرارداد میلیاردی با شهرداری تهران

نقش ناجا در قرارداد میلیاردی با شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران؛

ساختمان های ناایمن تهران جان مردم را تهدید می كند

ساختمان های ناایمن تهران جان مردم را تهدید می كند

عدم ساماندهی پارك حاشیه ای روزانه ۱۱ میلیارد به پایتخت ضرر می زند

عدم ساماندهی پارك حاشیه ای روزانه ۱۱ میلیارد به پایتخت ضرر می زند
یك عضو شورای شهر تهران اعلام كرد:

وجه قانونی اعلام زودرس عدم ثبت نام طرح ترافیك سال ۹۷

وجه قانونی اعلام زودرس عدم ثبت نام طرح ترافیك سال ۹۷
شیک بار Shikbar
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری